Agrarisch

De agrarische sector is in Nederland een belangrijk inkomstenbron. Landbouwactiviteiten kunnen worden onderverdeeld in een aantal verschillende deelsectoren; veeteelt, visteelt, bosbouw, tuinbouw, fruitteelt enz. Er wordt gebruikgemaakt van een groot aantal uiteenlopende technieken, variërend van het werken met eenvoudige werktuigen tot het gebruik van grote machines. Op Aanbodpagina.nl worden dagelijks spullen aangeboden voor de agrarische sector. Dit kan bestaan uit landbouwmachines, tractoren, bemesting, grasmaaiers, handgereedschap, enz.

Agrarisch